Zásady používania cookies

V súlade so Zákonom NRSR č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.


Čo sú cookies ?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Nesnažíme sa získať informácie, kto konkrétne túto stránku navštívil, pokiaľ návštevník z vlastnej iniciatívy nezadá svoje údaje pomocou niektorého formulára alebo prihlášky, pokiaľ sú na stránke. 

V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. 


Prečo používame cookies ?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.  Môžeme pomocou nich zistiť, či ste už v minulosti našu webovú stránku navštívili, alebo si zapamätať nastavenia, ktoré ste pri jej používaní uprednostnili. Napríklad v určitom súbore cookie môže byť uložená informácia o jazyku, ktorý ste si zvolili, vďaka čomu sa tento jazyk automaticky nastaví, keď sa na stránku vrátite. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).


Nevyhnutné cookies umožňujú:

Cookies spracúvame primárne na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky, uchovanie alebo prístup k informáciám na  zariadení, na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti, zaručenie bezpečnosti a predchádzanie podvodom. Tieto cookies sa môžu nastavovať ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookies, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať. Tento účel je vyžadovaný naším webom na bežné fungovanie a nedá sa deaktivovať.

Účel spracovania osobných údajov: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.


Funkčné cookies umožňujú:

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty. Na prvej vrstve cookies lišty vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane externých cookies, ktoré na našej webovej stránke používame. Kliknutím na tlačidlo  „nesúhlasím“  môžete odmietnuť  ukladanie cookies, okrem tých, ktoré sú technicky nevyhnutné a ktorých používanie vysvetľujeme vyššie.  Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ je možné udeliť súhlas len na vybrané účely alebo príjemcov. Vaše voľby potvrdíte tlačidlom „Uložiť“. Udelený súhlas môžete  kedykoľvek odvolať.  

Analytické a štatistické cookies nám umožňujú rozoznať a spočítať počet návštevníkov a zhromažďovať informácie o tom, ako sú webové stránky a aplikácie používané (napr. aký obsah návštevník prezerá najčastejšie a či z niektorých stránok užívateľ dostáva chybové hlásenia). To nám pomáha zlepšovať spôsob, akým naše webové stránky fungujú, napríklad Vám uľahčia nájdenie toho, čo hľadáte.


- zapamätať si vaše prihlasovacie údaje (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo krajinu, v ktorej sa nachádzate),
- zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
- zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
- podporu „live chat‟. 
Uchovávanie alebo prístup k informáciám na vašom zariadení
Súbory cookie, identifikátory zariadení alebo iné informácie môžu byť uchovávané alebo prí-stupné na vašom zariadení na účely, ktoré uvádzame v tomto dokumente.


Výkonnostné cookies umožňujú:

- podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
- zvýšenie spokojnosti užívateľa.
- zhromažďovanie informácií o tom, ako túto webovú stránku používajú jej návštevníci, napríklad o počte návštev alebo o priemernej dĺžke jednej návštevy


Cookies pre marketingové účely a cielenú reklamu zaznamenávajú Vašu návštevu na našich webových stránkach, ktoré stránky ste navštívili a odkazy, ktoré ste použili. Informácie získa-né prostredníctvom takýchto cookies využijeme na to, aby sme Vám zobrazovali reklamy bliž-šie Vám a Vašim záujmom. Používajú sa tiež pre obmedzenie počtu zobrazenia konkrétnej reklamy a pomáhajú merať účinnosť reklamných kampaní. Cookies pre sociálne médiá Vám umožňujú zdieľať Vaše aktivity na webových stránkach sociálnych médii typu Facebook, prí-padne aj zobrazovať personalizovaný obsah
 
-        Hodnotenie výkonnosti reklamy: je možné hodnotiť výkonnosť a účinnosť reklám, ktoré vidíte alebo na ktoré reagujete.
-        Vytvorenie personalizovaného profilu: je možné vytvoriť o vás a vašich záujmoch pro-fil, aby sme vám mohli zobrazovať personalizovaný obsah, ktorý je pre vás relevantný.
-        Používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine: Prieskum trhu sa môže použiť na získanie ďalších informácií o cieľovej skupine, ktorá navštevuje stránky alebo aplikácie a zobrazuje reklamy.
-        Výber základných reklám: Reklamy sa môžu zobrazovať na základe obsahu, ktorý si prezeráte, aplikácie, ktorú používate, približnej polohy alebo typu vášho zariadenia.
-        Výber personalizovaného obsahu: Obsah prispôsobený pre návštevníka webu na zá-klade jeho  predchádzajúcej aktivity, záujmov alebo obsahu, ktorý si prezeral.
-        Používanie presných údajov o geografickej polohe: Vaše presné údaje o geografickej polohe možno použiť na podporu jedného alebo viacerých účelov.
-        Vytvorenie  profilu personalizovaných reklám

Je možné vytvoriť o vás a vašich záujmoch profil, aby sme vám mohli zobrazovať personalizo-vané reklamy, ktoré sú pre vás relevantné.

Webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Ire-land („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka strán-ky. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Informácie, ktoré vytvára súbor cookie a ktoré sa týkajú vášho spôsobu používania webovej lokality, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR , tj. váš súhlas. Ak sa údaje prenášajú do nezabezpečenej tretej krajiny, právny základ pre spracú-vanie predstavuje čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).


Zoznam cookies, ktoré používame:

TypNázovÚčelExspiráciaAdresa
Základné/nevyhnutné pre poskytovanie službyGoogle reCaptchaMôže analyzovať prenos (potenciálne obsahujúci osobné údaje používateľov) s cieľom filtrovať časti prenosu rozpoznané ako roboty a „zabrániť automatizovanému softvéru v kompromitovaní zákazníckych účtov“.
6 mesiacovGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
FunkčnéNákupný košíkIdentifikácia a párovanie obsahu nákupného košíka neprihlásených používatelov webových stránok.
1 mesiac

Slovak distribution, s.r.o.

Doležalova 3424/15C

821 04 Bratislava

Slovensko

Funkčné
SmartsuppChatovacie okno1 mesiacSmartsupp.com, s.r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno
Česká republika
Prevádzkové
Google analytics

Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky

6 mesiacovGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Zdielanie na socialnych sietach
FacebookLike a share buttonov pri produktoch a v blogu+ mechanizmus komentárov
3 mesiaceFacebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland


Zoznam technických cookies sa môže  meniť podľa zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických cookies.


Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných spol. Slovak distribution, s.r.o., Doležalova 3424/15C, 821 04, Bratislava, IČO 53 070 992, DIČ: 2121252243, IČ DPH: SK 2121252243, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 151012/B , vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.


Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookie vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu. 

Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 


Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.