Dokumenty

Reklamačný protokol nájdete na tomto odkaze: https://www.zuvaj.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf

Formulár - Odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze: https://www.zuvaj.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf