Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0902550580
0905884942
E-mail: info@zuvaj.sk

Otváracia doba
Otváracie hodiny :
Pondelok - Štvrtok 10:00 - 14:00
Piatok - Nedeľa Zatvorene

Fakturačná adresa:
Slovak distribution s.r.o.
Jégeho 10
821 08 Bratislava

IČO: 53 070 992
DIČ: 2121252243

Nie sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: sro, vložka číslo: 38845/S.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár