Vuse GO 700 Watermelon Ice

Kód produktu: Vuse 700 Water. Ice
Dostupnosť: Skladom
Príchuť zrelého melóna s ľadovo chladným nádychom Čítať viac...
6.90 €
Bez DPH: 5.75 €

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

VUSE GO 700 Watermelon Ice


Chladivá zmes príchute šťavnatého melóna s ľadovým nádychom.

Zariadenie Vuse GO 700 vyrobené v Číne.

Jednorazová e-cigareta VUSE GO 700 v štýlovom dizajne.

VUSE GO 700 e-cigareta je pred naplnená a pripravenáihneď na použitie.

 •           Obsah nikotínu 20mg/ml, až 700 potiahnutí*
 •           Jednoduché používanie, aktiváciapotiahnutím.
 •           Airflow control – umožňuje reguláciuintenzity poťahovania podľa vlastných preferencií alebo zariadenie úplneuzavrieť. Táto funkcia nemá vplyv na počet potiahnutí.
 •           Štýlový a prémiový dizajn, metalickápovrchová úprava.
 •           Nie je potrebné nabíjať. 395 mAh vstavanábatéria.
 •           7 príchutí.

Koncentrácia nikotínu je 20mg/ml. Celkový obsahnikotínu v každom zariadení Vuse GO 700: 40 mg. Zariadenie obsahuje 2 ml eLiquidu.

Obsah balenia:

1× zariadenie VUSE GO 700 Watermelon Ice

1× užívateľská príručka

*Založené na laboratórnom testovaní novo vyrobenýchzariadení a môže sa líšiť v závislosti na individuálnom správaní pri užívaní.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

 •         Vždypoužívajte tento výrobok v súlade s inštrukciami výrobcu.
 •          Deti sa so zariadením nesmú hrať,ani ho čistiť alebo udržiavať.
 •          Toto zariadenie by malo byť uzamknuté, keďje ponechané bez dozoru.
 •          Ihneď prestaňte používať tento výroboka vyhľadajte lekársku pomoc, pokiaľ sa u vás objaví ktorýkoľvekz nasledujúcich príznakov: nepravidelný srdcový tep; alergická reakcia,ako je napr. vyrážka, svrbenie alebo opuchy v oblasti jazyka, úst alebokrku; pocit na omdletie; nevoľnosť; prípadne akékoľvek iné neobvyklé alebonežiadúce účinky.
 •          Zariadenie neťahajte, nestláčajte,neprepichujte, nezapaľujte a neponárajte do vody.
 •          Nevkladajtedo zariadenia cudzie objekty.
 •          Ochranné funkcie zariadenia nemusiafungovať správne, pokiaľ je zariadenie používané inak ako spôsobom stanovenýmvýrobcom.
 •          Nepoužívajtezariadenie, pokiaľ vy, alebo osoby vo vašej blízkosti, používajú kyslíkovýprístroj.
 •          V prípade akýchkoľvek otázok alebopochybností o používaní vášho Vuse GO 700 alebo iných produktov Vuse,kontaktujte prosím zákaznícku podporu Vuse.
 •          Zariadenie nepoužívajte v nadmorskejvýške nad 3000 metrov nad morom.


TENTO VÝROBOK NIE JE VHODNÝ PRENASLEDUJÚCE OSOBY

 •          Osoby mladšie ako 18 rokov.
 •          Osoby alergické/citlivé na nikotína akékoľvek ďalšie uvedené zložky výrobku.
 •          Tehotné a dojčiace ženy.
 •          Osoby, ktoré by nemali užívať tabakovéa nikotínové výrobky zo zdravotných dôvodov.
 •          Osoby trpiace srdcovými chorobami, ťažkouhypertenziou alebo cukrovkou.
 •          Tento produkt nie je určený na užívanieosobám so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami alebos nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ ho nepoužívajú pod dohľadomosoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo v súlade s pokynmi takejosoby týkajúcimi sa správneho používania.


UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A ZVIERAT.

TENTO VÝROBOK OBSAHUJE NIKOTÍN, KTORÝ JE TOXICKOUA VYSOKO NÁVYKOVOU LÁTKOU. TENTO VÝROBOK MÔŽE BYŤ ZDRAVIU ŠKODLIVÝ. JEHOPOUŽÍVANIE NEFAJČIARMI A MLADISTVÝMI SA NEODPORÚČA. PO POŽITÍ: AK MÁTEZDRAVOTNÉ PROBLÉMY, OKAMŽITE VOLAJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUMNA TEL. Č. +421 2 5477 4166 ALEBO LEKÁRA.

NEBEZPEČENSTVO. Toxický po požití. Obsahuje nikotín,benzylalkohol, furaneol, piperonal a hex-2-enal. Môže vyvolať alergickú kožnúreakciu. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa a okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM na čísle +421 2 5477 4166 alebo lekára. PRI KONTAKTE SPOKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie kože alebovyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Odstráňte obal na príslušnomzbernom mieste. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal aleboetiketu výrobku.

UCHOVÁVAJTE MIMODOSAHU DETÍ.

Tento produkt je určený iba dospelým užívateľom

*piktogramlebka, piktogram horlavina
Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška osobám mladším ako 18 rokov.

Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú fajčiť tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, a užívať bezdymové tabakové výrobky, nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku a elektronické cigarety.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!